Strona archiwalna. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://dzieciece-marzenia.eu

Podsumowaliśmy 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2016 r.

Informacje dodatkowe za 2016 do sprawozdania finansowego

Bilans finansowy za 2016 r.

Rachunek zysków i strat za 2016 r.

 

 

 

Podsumowaliśmy 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2015 r.

Informacje dodatkowe za 2015 do sprawozdania finansowego

Bilans finansowy za 2015 r.

Rachunek zysków i strat za 2015 r.

 

 

Podsumowaliśmy 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2014 r.

Informacje dodatkowe za 2014 do sprawozdania finansowego

Bilans finansowy za 2014 r.

Rachunek zysków i strat za 2014 r.

Podsumowaliśmy 2013 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 do sprawozdania

Bilans finansowy za 2013 r.

Rachunek wyników finansowych za 2013 r.

Informacja dodatkowa 2013 r.

Podsumowaliśmy 2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2012 r.

Bilans finansowy za 2012 r.

Rachunek wyników finansowych za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Podsumowaliśmy 2011 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2011 r.

Bilans finansowy za 2011 r.

Rachunek wyników finansowych za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Podsumowaliśmy 2010 r.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2010 r.

Bilans finansowy za 2010 r.

Rachunek wyników finansowych za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r.

Podsumowaliśmy 2009 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2009 r.

Bilans finansowy za 2009 r.

Rachunek wyników finansowych za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Podsumowaliśmy 2008 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2008 r.

Bilans finansowy

Rachunek wyników finansowych

Informacja dodatkowa

 

Ogłoszenie wyników zbiórki pieniężnej kliknij tutaj

Podsumowaliśmy 2007 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: wprowadzenie.pdf

Sprawozdanie merytoryczne z działalności: sprawozdanie.pdf

Bilans finansowy: bilans.pdf

Rachunek wyników finansowych: rachunek.pdf

Informacja dodatkowa: informacja.pdf

Realizacja projektu wakacyjnego "Wakacje bez barier 2007"

Pielgrzymka – wycieczka do Medżugorie (Hercegowina)!

W dniach 25 – 29 października 2007 roku Stowarzyszenie wraz UMiG Niepołomice organizuje wyjazd (pielgrzymkę) do Medżugorie – wioski w Hercegowinie, gdzie 25 lat temu objawiła się Matka Boża. Dla członków Stowarzyszenia koszt tego wyjazdu to 200 zł + 16 Euro + wyżywienie we własnym zakresie + obowiązkowy paszport!
Zapisy do 10 października 2007 pod nr telefonu 012-281-65-97 (po godz. 19.00) - Bogdan Kukla ; lub 512-094-969 – Marta Grochot.
Więcej szczegółów – u Pana Daniela Mamali.

1% dla Organizacji Pożytku Publicznego!

Jeśli zechcą Państwo przekazywać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Dziecięce Marzenia" trzeba najpierw obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT -36 lub PIT-37) w części zatytułowanej " Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (dla PIT- 36 jest to pozycja nr 179, dla PIT-37 jest to pozycja 111). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%. 1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 178, dla PIT - 37 z pozycji nr 110. Tak wypełniony formularz wysyłamy do Urzędu Skarbowego.

Następnie musimy udać się do banku lub na pocztę i obliczoną kwotę wpłacić przelewem na konto organizacji:
Nasz adres: 
   S R i P D N "Dziecięce Marzenia", 32-005 Niepołomice ul. Targowa 5
                        B.S. Wieliczka nr konta:  10-8619-0006-0060-0600-1300-0001
                        KRS:  0000150740

Jako tytuł wpłaty najlepiej wpisać "wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 27d ustawy o podatku osób fizycznych". Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy zachować - w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego.

Po rozliczeniu trzeba poczekać na zwrot z Urzędu Skarbowego.

Podsumowaliśmy 2006 rok!

19 maja 2006 roku na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia "Dziecięce Marzenia", które odbyło się tradycyjnie w sali PTG Sokół w Niepołomicach, zostało przedstawione i zatwierdzone podsumowanie pierwszego roku naszej działalności jako Organizacji Pożytku Publicznego. Możemy ten rok uznać za udany. Zorganizowaliśmy wiele różnego rodzaju imprez skierowanych do naszych niepełnosprawnych dzieci. Udało nam się pozyskać środki na kontynuację zajęć hipoterapii, nawiązaliśmy współpracę z nowymi Ośrodkami. To tylko sygnały - reszta opisana jest w sprawozdaniu merytorycznym.

Całość sprawozdania merytorycznego i finansowego można przejrzeć otwierając poniższe pliki (wymagana przeglądarka plików "pdf" np. Acrobat Reader).

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2006 r.

Bilans finansowy za 2006 r.

Rachunek wyników finansowych za 2006 r.