Cele i zadania

Cele i zadania

 Zgodnie ze Statutem celem działalności Stowarzyszenia "Dziecięce Marzenia" jest:
 

 • objęcie patronatem dzieci niepełnosprawnych, należących do Stowarzyszenia,
   
 • pomoc rodzinom w zapoznaniu się z istniejącymi i nowymi metodami leczenia i rehabilitacji dzieci
   
 • pomoc organizacyjna oraz finansowa rodzinom mającym kłopoty z opłaceniem potrzebnego sprzętu, rehabilitacji, kształcenia oraz innych odpłatnych świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych dzieci,
   
 • informowanie na bieżąco członków Stowarzyszenia o istniejących aktach prawnych oraz przepisach finansowych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
   
 • integracja środowiska dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 

 

 • stałe aktualizowanie informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb dzieci należących do Stowarzyszenia,
   
 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i innych o charakterze rehabilitacyjno-usprawiającym (np. hipoterapia)
   
 • informowanie rodziców dzieci o istniejących i tworzonych ośrodkach rehabilitacyjnych,
   
 • organizowanie przez Stowarzyszenie, lub informowanie rodziców o organizowanych przez inne instytucje, kursach, szkoleniach i instruktażach, dotyczących rehabilitacji i wychowania dzieci niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym i lokalnym,
   
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami, itp.),
   
 • współpracę z instytucjami: MGOPS, PCPR, Kasa Chorych, PFRON itp.),
   
 • pozyskiwanie funduszy od osób fizycznych i prawnych, zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem,
   
 • organizowanie lub współorganizowanie festynów i imprez dochodowych,
   
 • pomoc rodzinom w umieszczaniu dzieci w placówkach rehabilitacyjno-wychowawczych, grupach i klasach integracyjnych.

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

ul. Targowa 5, 32-005 Niepołomice

 

Telefon: 12 281 36 90

NIP: 683-18-33-674

REGON: 35724618000000

Email: dzieciece.marzenia@interia.pl

Strona www: www.dzieciece-marzenia.eu

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Wieliczka - o. Niepołomice

Numer konta: 1086190006-0060-0600-1300-0001