Hipoterapia i rehabilitacja

Hipoterapia i rehabilitacja

Nasze Stowarzyszenie prowadzi zajęcia hipoterapii. Odbywają się one w olbrzymiej hali w Niepołomicach przy ulicy Targowej 5 (przy Placu Targowym). Zasadniczą część hali stanowi arena (do prowadzenia koni, która służyć może również do nauki jazdy konnej czy treningów) oraz 2 stajnie (północna i południowa) z boksami dla koni, paszarniami, siodlarniami, myjniami i soluxami. Znalazło się też miejsce na zaplecze socjalne z szatniami, sanitariami i częścią rehabilitacyjną, a od 2004 roku zadomowił się też Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dysponujemy 3 końmi do hipoterapii. Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku.
Zajęcia hipoterapii i rehabilitacji prowadzą wykwalifikowani i rzetelni fachowcy: 

Dominika Maj-Mrozowska - 
   instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnościami: hipoterapia i jeździectwo;
- Dorota Łach - 
   instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia;
- Teresa Woźny -
   technik fizykoterapii i kinezyterapii,
   ukończony kurs pierwszego stopnia masażu klasycznego,
   ukończony kurs drugiego stopnia masażu segmentarnego
   specjalności akupresura oraz refleksoterapia stopy;
- Agnieszka Bednarczyk -
   
technik fizykoterapii,
   ukończony kurs pierwszego stopnia masażu klasycznego,
   oraz kurs pomocy maltańskiej.

Skuteczność masażu potwierdzono w wielu badaniach m. in. naukowców z Harvardu (USA), którzy obserwowali pacjentów wracających do zdrowia po ciężkich operacjach. Ludzie, u których oprócz zwykłej terapii zastosowano masaż, zdrowieli szybciej niż pacjenci, których leczono farmakologicznie!!!

Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z naszej propozycji, lub otrzymać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. Stowarzyszenia), lub bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 17.00

W górę

O HIPOTERAPII: 

 

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku.

Hipoterapia, przy przestrzeganiu wskazań i przeciwwskazań, stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego usprawniania rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych. Ta forma rehabilitacji jako metoda psycho-ruchowego, sensomotorycznego oddziaływania na pacjenta, ma podstawy neurofizjologiczne, stąd też z powodzeniem stosowana jest w świecie już od lat 60-tych.

Wg Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego:
Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.
Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji.
Uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

DLA KOGO HIPOTERAPIA:

Dla osób z problemami neurologicznymi:

 • po chorobie Heinego i Medina,
 • z przepukliną oponowo-rdzeniową,
 • z porażeniem mózgowym,
 • po urazach czaszkowo-mózgowych
 • z neoropatiami,
 • z chorobą Parkinsona,

Dla osób z problemami ortopedycznymi:

 • ze skoliozą,
 • z koślawością bioder i kolan
 • z kręczem karku
 • z wrodzonymi ubytkami kończyn
 • po amputacjach

Dla osób z problemami natury psychicznej:

 • z autyzmem i chorobą Downa,
 • z nerwicami
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z trudnościami integracyjnymi
 • z trudnościami typu dyslektycznego

A także dla osób:

 • z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch),
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • w stanach uzależnień

 PRZECIWWSKAZANIA:

bezwzględne:

 • uczulenie na sierść, pot lub zapach konia,
 • nie zagojone rany,
 • brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym,
 • ostre choroby infekcyjne,
 • podwyższona temperatura

względne: 

 • padaczka,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim,
 • Zaburzenia mineralizacji kości (np. osteoporoza)
 • utrwalone deformacje i zniekształcenia, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego

EFEKTY HIPOTERAPII:

 • zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych,
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym:
  • poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,
  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
  • rozwijanie samodzielności,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.
2. Normalizacja napięcia mięśniowego.
3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
5. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

FORMY HIPOTERAPII

W hipoterapii dają się wyróżnić następujące typy działań, chociaż należy pamiętać, że podział ten nie jest sztywny i poszczególne formy terapii przenikają się nawzajem i uzupełniają.

1. Fizjoterapia na koniu
przywracanie sprawności fizycznej poprzez odpowiednio dobraną gimnastykę leczniczą, wykonywaną na koniu poruszającym się stępem, zalecana i nadzorowana przez lekarza, prowadzona przez fizjoterapeutę, metoda uzupełniająca klasyczną fizjoterapię.
- najważniejsza jest prawidłowa pozycja siedząca i prawidłowy ruch, ich jakość, szczególnie wskazana dla pacjentów w wieku przedszkolnym,
- najważniejsza jest funkcja, na drugim planie postrzeganie prawidłowości pozycji i ruchu, szczególnie wskazana dla dzieci starszych, powyżej 5 roku życia.

2. Psychopedagogiczna jazda konna
zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Podczas jazdy konnej i czynności z nią związanych stosowane są działania edukacyjne, pedagogiczne, elementy psychoterapii, terapii zajęciowej i logopedii.

3. Terapia z koniem
wykorzystanie konia do celów leczniczych, zbliżenie pacjenta i konia daje efekt terapeutyczny, pacjent dzięki relacjom nawiązanym ze zwierzęciem poprawia swoją komunikację ze światem zewnętrznym. Sama jazda konna może być jednym z elementów tej formy terapii, ale nie musi. 

Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie lekarza.

4. Jazda konna dla osób niepełnosprawnych - sport i rekreacja
nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i ma aspekt terapeutyczny. Umożliwia aktywność sportową osobom niepełnosprawnym, wyrabia u nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej specjalnie przygotowanych i instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii.

Więcej o wskazaniach i przeciwwskazaniach, zaleceniach ćwiczeniach oraz pozycjach, zasadach bezpieczeństwa, koniach do hipoterapii i in. w "Kanonach Polskiej Hipoterapii" na stronach Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Materiały przygotowały:

Krystyna Orzeł

 Janina Trochimiuk

Danuta Buczek

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

ul. Targowa 5, 32-005 Niepołomice

 

Telefon: 12 281 36 90

NIP: 683-18-33-674

REGON: 35724618000000

Email: dzieciece.marzenia@interia.pl

Strona www: www.dzieciece-marzenia.eu

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Wieliczka - o. Niepołomice

Numer konta: 1086190006-0060-0600-1300-0001